Hem / FAQ / Vad innebär brandklassning EI30 på dörrar?

Vad innebär brandklassning EI30 på dörrar?

En brandklassning EI30 för en branddörr betyder att dörren garanterar minst 30 minuters motstånd mot brand. E står för tätning eller integritet mot brand och I står för isolering. Siffran 30 står för motståndstiden.

Läs mer om våra branddörrar här.

En annan klassning som görs för branddörrar är brandgastätshetsklass Sa och Sm. Klassningen visar att branddörren står emot både kalla och varma brandgaser.

Brandklassad dörr EI30 – en viktig del av brandcellsgränserna

Branddörrar är en viktig del av en byggnads skalskydd. Av säkerhetsskäl har byggnader så kallade brandceller. En brandcell är en del av en byggnad där en brand kan utvecklas utan att sprida sig vidare till andra delar av byggnaden, och som tål brand under en viss tid. Till brandcellens avgränsning hör väggar, tak, golv – och branddörrar.

En branddörr ska ofta ha samma brandklassning som övriga delar av brandcellen, men det finns vissa undantag för detta.

Att dörren har brandklassning är viktigt för säkerheten. Se hela vår checklista för din säkerhetsdörr här!

Andra typer av säkerhetsdörrar?

Letar du efter dörrar med andra krav är du välkommen att att höra av dig! Vi tillverkar även specialdörrar som uppfyller andra krav.

Vill du läsa mer om andra säkerhetsklassningar? Klicka här!

 

Vad är brandklassning?

Brandklassning är ett mått på brandmotstånd. Brandklasserna gäller inte bara för dörrar, utan för flera delar av en hel byggnad som tak, väggar och golv eller olika typer av material.

Brandklassning finns som två huvudtyper beroende på syfte:

  • Brandmotstånd – hur branden sprider sig mellan olika brandceller (säkerställer byggnadens bärförmåga vid brand).
  • Brandens utveckling – utveckling och spridning inne i ett rum i brandens tidiga skede.

 

Brandklassning för Dörrfabrikens branddörrar

När en dörr testas för en brandklassning är det alltid helheten som testas. Där ingår till exempel också dörrens karm och andra tillbehör. Montering och installation är en viktig del för att brandklassningen ska gälla och att säkerheten upprätthålls. Av oss på Dörrfabriken får du alltid bästa service när du installerar din branddörr.

Har du frågor om installationen? Läs mer om hur installationen av olika säkerhetsdörrar går till i vår FAQ.

På Dörrfabriken sätter vi egenskaper som hållbarhet, gastäthet och stabilitet främst när vi tillverkar våra dörrar. Våra branddörrar följer punkterna för att klara brandklassning EI30.

Våra brandklassade dörrar EI30 är testade och certifierade i Sverige. Förutom EI30 håller våra dörrar (beroende på modell) också

  • europeisk standard SS-EN 1627
  • den äldre svenska standarden SS 817345
  • kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627
  • klass 3 enligt svenska standarden.

När en testning görs av en branddörrs brandtekniska klass testas hela dörren. Här ingår exempelvis karm och andra tillbehör.

Läs mer om regler kring branddörrar i vår FAQ.

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå