Hem / FAQ / Vilka regler gäller för branddörrar?

Tillbaka

Det lagen säger är att byggnader ska utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande. En byggherre uppfyller den lagen genom att installera branddörrar som är antingen typgodkända eller är CE-märkta. Ett alternativ är att upprätta brandskyddsdokumentation, men byggherren tar då på sig hela ansvaret för brandsäkerheten. Om en olycka händer på grund av att kraven inte uppfylls så kan det leda till böter eller fängelse för byggherren.

Branddörren är en del av byggnadens totala skalskydd ihop med tak, väggar och golv. Dörren ska isolera så att temperaturökningen bromsas i samtidigt som den sluter så pass tätt att ingen rök eller skadlig gas kommer igenom den. Denna aspekt är den som räddar flest människoliv.

Det finns olika nivåer av brandsäkerhetsklasser och andra aktuella klassificeringar.

Dörrfabrikens branddörrar

Hos oss hittar du branddörrar som innerdörrar och ytterdörrar. De är testade och certifierade i Sverige enligt både den europeiska och tidigare svenska standarden, SS-EN 1627 respektive SS 817345. Vi levererar dörrarna med tillhörande karm och tätningslist.

Våra branddörrar uppfyller följande krav och regler:

  • Lever upp till brandklass EI30, vilket garanterar 30 minuters motstånd mot brand
  • Lever upp till brandgastäthetsklass Sa, Sm – som innebär att dörren står emot kalla och varma gaser
  • RC 3-klassade, dörrarna kan stå emot angrepp av kofot, hammare och skruvmejslar
  • Dörrblad av stålplåt – resulterar i en dörr med mycket god stabilitet

Att installera en branddörr

När vi på Dörrfabriken installerar branddörrar arbetar vi enligt tydligt formulerade protokoll och utför även en funktionskontroll efter monteringen. Vi dokumenterar varenda steg, en dokumentation som kunden sedan får en kopia av.

Vill du ha vägledning eller mer information?

Tveka inte att ta kontakt med oss på Dörrfabriken!

Kontakta oss
Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå