Övriga dörrar

Alla dörrar på beställning

Dörrfabriken kan tillverka och leverera alla typer av dörrar på beställning. Vi tillverkar efter ritning eller i samarbete med kund. Vår specialitet är dörrar i trä. Våra hantverkare behärskar klassisk träteknik likaväl som modern industriell tillverkning. Vi tar även fram dörrpartier i metall och glas.

Vi arbetar främst mot byggbolag, fastighetsägare, arkitektkontor och bostadsrättsföreningar.

Vi arbetar i huvudsak i Stockholm med kranskommuner.

Kunder

KONTAKT

Copyright Indusec AB Hemsida företag - Sitea