Standardsäkerhetsdörrar

Säkrare - din nya standard

Standardsäkerhetsdörrar är alltid ett ekonomiskt hållbart alternativ. Våra  standardsäkerhetsdörrar finns i en mängd olika utföranden. Den unika uppbyggnaden av vår säkerhetsdörr gör att lås från svenska ASSA och No Way fungerar utmärkt som standard. Motståndet mot brand och inbrott är din nya standard.

Standardsäkerhetsdörrar ökar värdet på fastigheten och erbjuder en ökad trygghet för de boende. Vi verkar i Stockholm med omnejd.

Ytskikt

Standardsäkerhetsdörrar levereras industriellt lackerade i valfri kulör eller folielaminerade i träutförande. Säkerhetsdörren kan också penselmålas för att efterlikna äldre dörrar. Dörrfoder anpassas till dörrbladet.Trycken

Vi erbjuder ett antal trycken (handtag) som standard. De passar de allra flesta dörrar stilmässigt. Blank mässing och nickel är standard.Lås/låsskydd

Låset är en viktig del för att göra din dörr säkrare. Våra lås är typgodkända och svensktillverkade hakregellås. Inga dyra komplicerade lås är nödvändiga.Långskyltar

Långskylten täcker låsets och handtagets hål och finns i olika utföranden som samspelar med dörrens övriga detaljer. Blank mässing och nickel är standard.Ringklocka

Våra ringklockor finns i två utföranden som utseendemässigt passar olika typer av dörrar. Blank mässing och nickel är standard. Den gamla ringklockan i vissa fall återanvändas.Dörrkik

Dörrkiken är placerad så att dörrens konstruktion inte försvagas. Blank mässing och nickel är standard. Vi erbjuder också digitalt dörröga med 3,5" skärm.Dörrskyltar

Namnskyltarna är lätta att byta vid flytt. Även konventionella skyltar som skruvas i dörrens fanér kan väljas. Vi återkommer med bilder inom kort.Brevinkast

Där det inte är möjligt att installera fastighetsboxar (se till- behör) kan brevinkast installeras till en extra kostnad. Skyddet mot brand och säkerhet minskar något med brevinkast. Blank mässing och nickel är standard.Övrigt

Dörren kan också utrustas med vredkåpa. dörrspärr och dörrnyckeltub.

Varje säkerhetsdörr innehåller ett flertal delar som ytterligare förstärker säkerheten. En del är synliga, andra osynliga. För att skapa en verkligt säker och trygg dörr blir konstruktionen och de små finesserna extra viktiga.

Konstruktion och material

Dörrfabrikens standardsäkerhetsdörrar bygger på en konstruktion av stål, vilket också gäller de karmar som omger dörren. Konstruktionen är inspirerad av kassaskåpens uppbyggnad. Dörrblad och karmar kläs med träfanér och -foder eller målas.

Gångjärn

Gångjärnen är utformade för att stå emot de verktyg som tjuven använder. För att fördela dörrens vikt är samtliga gångjärn justerbara. Belastningen på karmen minskar och detta förhindrar att dörren hänger sig.

Lås

Våra standardsäkerhetsdörrar är alltid försedda med godkända klass 3-lås av hakregeltyp som låser dörrbladet till karmen och försvårar försök till inbrott. Vid gångjärnen och på låssidan är karmen förstärkt.

Säkerhets dörr konstruktionSäkerhet

Dörrfabrikens standardsäkerhetsdörrar har inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) vilket minimerar risken för inbrott. Ljudklassen ligger på minst 35 dB vilket minskar störande ljud från trapphuset. Brandklass EI30 garanterar 30 minuters motstånd mot brand. Brandgastäthetsklass Sa, Sm gör att dörren står emot både kalla och varma brandgaser.

Säkerhetsdörr-MK3

Faktablad

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar är testade och certifierade. Standarden är europeisk standard SS-EN 1627 och den äldre svenska standarden SS 817345. Testen görs för att säkerställa dörrens förmåga att stå emot olika typer av angreppsförsök.

Säkerhetsdörrarna klarar kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627. Sortimentet innehåller även dörrar i klass 3 enligt svenska standarden. Vi har även specialdörrar för miljöer med klass 4-krav, vilket innebär bland annat beskjutningssäkerhet och explosionsrisk.

Produktblad säkerhetsdörr SD-3E enkelodf-icon-1
Produktblad säkerhetsdörr SD-3E40 enkelodf-icon-1
Skötselanvisning säkerhetsdörrarodf-icon-1
Monteringsanvisning säkerhetsdörrodf-icon-1

Monteringen av våra säkerhetsdörrar

Varje dörr innebär nya förutsättningar att ta i beaktande, men i princip följer monteringen alltid i huvudsak vår tydliga process. Vi följer våra egna interna protokoll för varje steg. Detta garanterar att vi inte missar något. Det sista steget innebär alltid en kontroll av de övriga. Detta ger dig en garanti att din säkerhetsdörr blir säkert monterad.Processen steg för steg

Steg ett - innan

Måttning av dörr sker. Väggar och golv undersöks. Vi uppskattar väggens bärighet för att kunna avgöra om den ska förstärkas. Golvet synas för infästning av tröskel. Vi ansvarar för 1 m innanför ytterdörr. Dokument för egenkontrollen upprättas.

Steg två - montage

Gamla dörren och karmen rivs. Väggen förstärks om nödvändigt eller förbereds för infästning av karm. När karmen fästs, hängs dörren på och gångjärnen justeras. All fogning sker. De nya dörrfodren monteras. Varje dörr tar cirka 4 timmar.

Steg tre - efter

Vi städar på båda sidor om den nya dörren. Montören ska efter avslutat arbete göra en funktionskontroll och fylla i dokumenten. Om möjligt görs denna med den boende eller beställare. Eventuella efterjusteringar görs nu.

Steg fyra

Allt material återvinns. Den gamla dörren demonteras och de olika delarna hamnar i våra återvinningskärl. Egenkontrollen avslutas. Anvisningar för drift och skötsel finns att hämta under teknisk information.

KONTAKT

Copyright Indusec AB Hemsida företag - Sitea