Branddörrar Stockholm till Bra Pris

Branddörrar - när skyddet mot eld är viktigast

Branddörrar är en viktig del för att förhindra brand mellan olika delar i en fastighet. Speciellt i miljöer där många människor vistas och där en brand kan få allvarliga konsekvenser är en branddörr ett bra sätt att förebygga skador. Viktiga egenskaper för branddörrar är att de skall vara isolerande för att temperaturökningen ska bromsas. För att förhindra rök och skadliga gaser att passera ska den också sluta tätt. Detta är den enskilt största garantin för fler räddade liv. Viktigt är att branddörrar är en del av skalskyddet. Tak, väggar och golv ska tillsammans med branddörrar utgöra en brandcell och uppfylla samma höga säkerhetskrav.

Våra branddörrar finns både som inner- och ytterdörr. De finns i olika brandklasser och utföranden. Vi arbetar i Stockholm med omnejd.

Ytskikt

Dörren och karmarna levereras lackerade i några standardkulörer eller aluzinkade. Som tillval kan de fås i valfri kulör eller kläs med laminat i träutförande.Dörrstängare

Branddörrar som utrustas med dörrstängare ökar säkerheten. För dörrar som behöver vara uppställda finns väggmagneter som släpper vid brandlarm. Stängarna finns med normal arm, glidarm eller infällt.Elslutbleck/motorlås

För att styra öppning av branddörr via passersystem, kodlås eller tid används elslutbleck eller motorlås. För dörrar med täta passeringar.Nöd- och panikbeslag

Nödbeslag gör att dörren alltid kan öppnas manuellt inifrån vid akut situation. Panikregel kan installeras för utrymmen med höga krav på säkerhet. Dessa ska kunna öppnas enkelt i paniksituationer.

Våra branddörrar har en uppbyggnad där viktiga egenskaper som stabilitet, hållbarhet och gastäthet sätts i främsta rummet. Brandklass EI30 garanterar 30 minuters motstånd mot brand. Brandgastäthetsklass Sa, Sm gör att dörren står emot både kalla och varma brandgaser.

Dörrbladet

Dörrbladet är tillverkat av kallvalsad stålplåt. Längsgående stålstag  pressvetsas i dörrbladet och håller samman dörrplåtarna. Detta ger dörren mycket god stabilitet. Dörrbladen fylls med mineralull med mycket goda värmeisolerande egenskaper. Välisolerade branddörrar ger, som bonus, även bra ljudisolering.

Gångjärnen

För att ge en jämn belastning mot karmen och reducera risken för att dörren ska hänga sig är gångjärnen justerbara. Med en insexnyckel kan de justeras lätt. För snabb utrymning vid akuta situationer kan branddörren förses med panikreglar.

Karmar

Branddörrarna levereras med karmtyp A, B och C. Vid högre krav på ljudreduktion kan karmarna förses med extra tätningslist vilket bidrar till en ”tystare dörr”.

Tillbehör

Dörrarna har som standard en förstärkning för dörrstängare och är försedda med godkända lås. Tillval som erbjuds är ytterligare förstärkning för dörrstängare, alternativa lås och reglar, olika elfunktioner, mekaniska säkerhetsdetaljer och glasöppningar.

Tillbehör till branddörrFaktablad

Dörrfabrikens branddörrar är testade och certifierade. Standarden är europeisk standard SS-EN 1627 och den äldre svenska standarden SS 817345. Testen görs för att säkerställa dörrens förmåga att stå emot olika typer av angreppsförsök.

Säkerhetsdörrarna klarar kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627. Sortimentet innehåller även dörrar i klass 3 enligt svenska standarden. Vi har även specialdörrar för andra typer av krav.

Brandytterdörr BYodf-icon-1
Brandytterdörr BYRodf-icon-1
Skötselanvisning säkerhetsdörrarodf-icon-1
Monteringsanvisning säkerhetsdörrodf-icon-1

Montering

För att våra branddörrar ska fungera som ett effektiv skydd mot brand och rök så är det viktigt att de utgör en del av ett likvärdigt skalskydd. Väggar, tak och golv utgör, tillsammans med branddörrar brandcellsgränsen. Våra montörer arbetar efter tydligt formulerade protokoll och utför efter montering funktionskontroll. Allt dokumenteras och en kopia lämnas över till beställare.

KONTAKT

Copyright Indusec AB Hemsida företag - Sitea