Förädlade säkerhetsdörrar i gammal stil

Förädlad säkerhetsdörr = ytterdörr i gammal stil

En certifierad förädlad säkerhetsdörr innebär en ytterdörr i gammal stil – exempelvis ytterdörrar i sekelskiftesstil - men med samma säkerhet som en vanlig säkerhetsdörr. Dessa förädlade säkerhetsdörrar passar utmärkt i äldre hus där man vill ha en hög säkerhet men vill bibehålla det ursprungliga utseendet på dörren och trapphuset.

Specialanpassad säkerhetsdörr i gammaldags stil

De förädlade ytterdörrarna i gammal stil går att anpassa så att de är mycket svåra att skilja från en originaldörr. Vi på Dörrfabriken anpassar varje dörr individuellt så att den stämmer överens med byggnadens stil och arkitektur i övrigt. Den kläs med olika typer av ytskikt som fanér, ådringsmålning eller täckmålning för att återskapa utseendet hos den gamla lägenhetsdörren. Bilderna visar exempel på ytterdörrar som vi återskapat i gammal stil enligt ursprunglig förlaga, i Stockholm. • Individuellt förädlad säkerhetsdörr som matchar byggnadens stil och arkitektur • Den nya förädlade säkerhetsdörrens foder och profiler tillverkas efter de befintliga gamla profilerna på den ursprungliga dörren. • Våra tillbehör, såsom lås och dörrhandtag går att få i både gammaldags och modernt utförande. • Prisvärda förädlade RC3-certifierade säkerhetsdörrar i gammal stil. Kärnan i våra förädlade RC3-certifierade säkerhetsdörrar är gjord av stål i samma teknik som kassaskåp, och skyddar mot inbrott, brand och fungerar också ljuddämpande. Välkommen att läsa mer om våra förädlade säkerhetsdörrar under menyflikarna här nedan. Vill du ha mer information om vilken variant av klassisk säkerhetsdörr som bäst skulle passa din brf eller lägenhet? Tveka inte att kontakta oss på Dörrfabriken!

Fanér

Den förädlade dörren kläs med fanér för att efterlikna originalet. Våra fanér finns i alla träslag. De kan klarlackas eller betsas.Ådringsmålat

För miljöer där kraven är höga  erbjuder vi ådringsmålning utförd av våra förädlade dörrar. För särskilt kulturminnesskyddade fastigheter samarbetar vi med antikvarier.Täckmålat

Täckmålning av förädlade dörrar utförs med extra hållbara lacker. Vi grundmålar i vår verkstad. Täckmålningen går att få industriellt sprutlackerat eller penselstruken på plats. Alla kulörer enligt NCS och RAL går att få.

NCS

Trycken

Vi erbjuder ett antal trycken (handtag) som standard. De passar de allra flesta förädlade dörrar stilmässigt. Blank mässing och nickel är standard.Lås/låsskydd

Låset är en viktig del för att göra din dörr säkrare. Våra lås är typgodkända och svensktillverkade hakregellås. Inga dyra komplicerade lås är nödvändiga.Långskyltar

Långskylten täcker låsets och handtagets hål och finns i olika utföranden som samspelar med den förädlade dörrens övriga detaljer. Blank mässing och nickel är standard.Ringklocka

Våra ringklockor finns i två utföranden som utseendemässigt passar olika typer av förädlade dörrar. Blank mässing och nickel är standard. Den gamla ringklockan i vissa fall återanvändas.Dörrkik

Dörrkiken är placerad så att dörrens konstruktion inte försvagas. Blank mässing och nickel är standard. Vi erbjuder också digitalt dörröga med 3,5" skärm.Dörrskyltar

Namnskyltarna är lätta att byta vid flytt. Även konventionella skyltar som skruvas i dörrens fanér kan väljas. Typen av förädlade dörrar bestämmer vilken typ av dörrskylt som passar. Vi återkommer med bilder inom kort.Brevinkast

Där det inte är möjligt att installera fastighetsboxar (se till- behör) kan brevinkast installeras till en extra kostnad. Skyddet mot brand och säkerhet minskar något med brevinkast. Blank mässing och nickel är standard.Övrigt

Dörren kan också utrustas med vredkåpa. dörrspärr och dörrnyckeltub.

Våra förädlade säkerhetsdörrar innehåller ett flertal delar som ytterligare förstärker säkerheten. En del är synliga, andra osynliga. För att skapa en verkligt säker och trygg dörr blir konstruktionen och de små finesserna extra viktiga.

Konstruktion och material Dörrfabrikens säkerhetsdörrar bygger på en konstruktion av stål, vilket också gäller de karmar som omger dörren. Konstruktionen är inspirerad av kassaskåpens uppbyggnad. Dörrblad och karmar kläs med träfanér och -foder eller målas.

Gångjärn Gångjärnen är utformade för att stå emot de verktyg som tjuven använder. För att fördela dörrens vikt är samtliga gångjärn justerbara. Belastningen på karmen minskar och detta förhindrar att dörren hänger sig.

Lås Våra säkerhetsdörrar är alltid försedda med godkända klass 3-lås av hakregeltyp som låser dörrbladet till karmen och försvårar försök till inbrott. Vid gångjärnen och på låssidan är karmen förstärkt.

Säkerhets dörr konstruktionSäkerhet

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar har inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) vilket minimerar risken för inbrott. Ljudklassen ligger på minst 35 dB vilket minskar störande ljud från trapphuset. Brandklass EI30 garanterar 30 minuters motstånd mot brand. Brandgastäthetsklass Sa, Sm gör att dörren står emot både kalla och varma brandgaser.

Säkerhetsdörr-MK3

Faktablad

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar är testade och certifierade. Standarden är europeisk standard SS-EN 1627 och den äldre svenska standarden SS 817345. Testen görs för att säkerställa dörrens förmåga att stå emot olika typer av angreppsförsök.

Säkerhetsdörrarna klarar kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627. Sortimentet innehåller även dörrar i klass 3 enligt svenska standarden. Vi har även specialdörrar för miljöer med klass 4-krav, vilket innebär bland annat beskjutningssäkerhet och explosionsrisk.Produktblad säkerhetsdörr SD-3E enkelodf-icon-1
Produktblad säkerhetsdörr SD-3E40 enkelodf-icon-1
Skötselanvisning säkerhetsdörrarodf-icon-1
Monteringsanvisning säkerhetsdörrodf-icon-1

Monteringen av våra förädlade säkerhetsdörrar

Varje dörr innebär nya förutsättningar att ta i beaktande, men i princip följer monteringen alltid i huvudsak vår tydliga process. Vi följer våra egna interna protokoll för varje steg. Detta garanterar att vi inte missar något. Det sista steget innebär alltid en kontroll av de övriga. Detta ger dig en garanti att din säkerhetsdörr blir säkert monterad.Processen steg för steg

Steg ett - innan

Måttning av dörr sker. Väggar och golv undersöks. Vi uppskattar väggens bärighet för att kunna avgöra om den ska förstärkas. Golvet synas för infästning av tröskel. Vi ansvarar för 1 m innanför ytterdörr. Dokument för egenkontrollen upprättas.

Steg två - montage

Gamla dörren och karmen rivs. Väggen förstärks om nödvändigt eller förbereds för infästning av karm. När karmen fästs, hängs dörren på och gångjärnen justeras. All fogning sker. De nya dörrfodren monteras. Varje dörr tar cirka 4 timmar.

Steg tre - efter

Vi städar på båda sidor om den nya dörren. Montören ska efter avslutat arbete göra en funktionskontroll och fylla i dokumenten. Om möjligt görs denna med den boende eller beställare. Eventuella efterjusteringar görs nu.

Steg fyra

Allt material återvinns. Den gamla dörren demonteras och de olika delarna hamnar i våra återvinningskärl. Egenkontrollen avslutas. Anvisningar för drift och skötsel finns att hämta under teknisk information.

KONTAKT

Copyright Indusec AB Hemsida företag - Sitea