Hem / Säkerhetsdörrar / Förädlade säkerhetsdörrar

En certifierad och förädlad säkerhetsdörr är en modern och säker dörr – men i gammal stil. Våra förädlade säkerhetsdörrar passar utmärkt i äldre hus där man vill ha hög säkerhet men samtidigt bibehålla det ursprungliga utseendet på dörren och i trapphuset.

Vi tillverkar även behör som dörrskyltar och ytterdörrhandtag i sekelskiftesstil.

Specialanpassad säkerhetsdörr i gammaldags stil

Dörrfabrikens förädlade ytterdörrar i gammal stil går att anpassa så att de är mycket svåra att skilja från en originaldörr. I vår fabrik tillverkar vi varje enskild dörr så att den stämmer överens med byggnadens stil och arkitektur.

Dörrarnas kläs med olika typer av ytskikt som fanér, ådringsmålning eller täckmålning för att återskapa utseendet hos den gamla lägenhetsdörren.

 

Välj Dörrfabrikens förädlade säkerhetsdörrar

På vår fabrik tillverkar vi dörrar i premiumkvalitet. Med Dörrfabriken kan du vara säker på att du får en vacker och svensktillverkad dörr med hög säkerhet.

  • Prisvärda och förädlade RC3-certifierade säkerhetsdörrar i gammal stil.
  • Specialdesignade och individuellt förädlade säkerhetsdörrar som matchar byggnadens stil och arkitektur. Den nya dörrarnas foder och profil tillverkas efter befintlig profil på den ursprungliga dörren.
  • Tillbehör, som lås och dörrhandtag, går att få i både sekelskiftesstil och i mer modernt utförande.

RC3-certifierade säkerhetsdörrar i sekelskiftesstil

Kärnan i våra förädlade RC3-certifierade säkerhetsdörrar är gjorda av stål. Tekniken vi använder när vi tillverkar våra dörrar är samma som används vid kassaskåpstillverkning.

En RC3-certifierad dörr skyddar mot inbrott, brand och fungerar även ljuddämpande.

 

Läs mer om säkerhetsdörrarnas certifiering i vår FAQ.

Fanér

Fanér är en tunn skiva av trä som används som yttäckning. Vi klär våra förädlade säkerhetsytterdörrar i fanér för att ge den nya dörren ett utseende i gammal stil och för att den ska efterlikna originalet.

Våra fanér finns i alla träslag och kan både klarlackas och betsas.

Amerikansk valnöt
Jakaranda
Björk
Ceder
Ek
Ek röd
Furu nordisk
Körsbär
Mahogny
Teak

Ådringsmålning

En ådringsmålning görs på en yta för att materialet ska likna ett visst typ av träslag. I miljöer där kraven på dörrens utseende är extra höga och där ytterdörrar ska ha sekelskiftesstil är ådringsmålning ett bra alternativ för våra förädlade säkerhetsdörrar.

Om dörren ska monteras i en kulturminnesskyddad fastighet samarbetar vi med antikvarier för att hålla särskilt hög kvalitet på slutresultatet.

Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3

Täckmålning

Vi utför täckmålning av våra förädlade dörrar med extra hållbara lacker. Alla dörrar grundmålas i vår verkstad i Stockholm.

Täckmålning går att få industriellt sprutlackerat eller penselstruken på plats. Alla kulörer enligt NCS och RAL är valbara.

Dörrhandtag till ny dörr i gammal stil

Vi erbjuder ett antal trycken (ytterdörrhandtag) som passar fint till dörrar i gammaldags utförande. Våra ytterdörrhandtag i sekelskiftesstil passar de allra flesta förädlade dörrar stilmässigt. Standardutförande är blank mässing och nickel.

Classic 6638 nickel
Classic 6638 mässing
Epok 1923 nickel
Epok 1923 mässing
Epok 1956 nickel
Epok 1956 mässing
Epok 1930 nickel/svart
DH 710

Lås och låsskydd i sekelskiftesstil

Ett bra lås i hög kvalitet är en viktig del för att göra din dörr säkrare. Våra lås är typgodkända och svensktillverkade hakregellås. Inga dyra och komplicerade lås är nödvändiga – våra lås och låsskydd lever upp till säkerhetskraven.

Standardutförande för våra låsskydd är blank mässing och nickel.

Låsskydd No Way nickel
Låsskydd No Way mässing

Långskyltar

Långskylten täcker låset och handtagets hål. Långskyltar finns i flera olika utföranden som samspelar med den förädlade säkerhetsdörrens andra detaljer i gammaldags stil. Blank mässing och nickel är standard för våra långskyltar. 

Långskylt nickel rak
Långskylt mässing svängd
Långskylt mässing

Dörrklocka i sekelskiftesstil

Våra dörrklockor finns i två utföranden som passar många typer av förädlade säkerhetsdörrar. En helt ny dörrklocka i sekelskiftesstil gör att den traditionella ytterdörren behåller rätt designmässiga uttryck. I vissa fall kan den tidigare dörrklockan återanvändas om så önskas.

Blank mässing och nickel är våra standardutföranden.

Ringklocka rak nickel
Ringklocka nickel
Ringklocka rak mässing
Ringklocka mässing

Dörröga (”titthål”)

Dörrögat, eller titthålet, är placerat så att säkerhetsdörrens konstruktion inte försvagas.

Vill du ha en traditionell ytterdörr men med modernt dörröga erbjuder vi digitala dörrögon med 3,5″-skärm. 

Blank mässing och nickel är standardutföranden för våra traditionella dörrögon.

Digitalt dörröga
Dörrkik nickel
Dörrkik mässing

Dörrskyltar i sekelskiftesstil

Vi tillverkar namnskyltar som passar fint med utseendet på våra förädlade säkerhetsdörrar. Våra namnskyltar är dessutom lätta att byta vid flytt. Vi erbjuder även konventionella dörrskyltar som skruvas fast i dörrens fanér.

Välkommen att höra av dig så återkommer vi så fort vi kan med ett bildförslag på passande dörrskyltar i sekelskiftesstil.

Brevinkast

Där det inte är möjligt att installera fastighetsboxar kan brevinkast installeras istället. Ett installerat brevinkast minskar dock säkerheten och skydd mot brand något.

Standardutförande för våra brevinkast är blank mässing och nickel.

Brevinkast
Brevinkast med pannå

Inferno larm

Inferno ljudlarm är ett högeffektivt larm som funnits på marknaden i över 10 år. Nu finns en specialanpassad integrerad lösning som passar med Dörrfabrikens säkerhetsdörrar. Ljudet har ett mycket obehagligt fyrvågssystem som garanterat håller obehöriga borta.

Via Inferno App System får du omgående meddelande till din mobil vid misstanke om inbrottsförsök.

Övriga tillbehör

Ytterdörren kan också utrustas med tillbehör som stilenliga vredkåpor, dörrspärr och dörrnyckeltub.

Dörrnyckeltub
Vredkåpa
Dörrspärr

Säkra och traditionella ytterdörrar

Våra förädlade säkerhetsdörrar innehåller ett flertal delar och detaljer som förstärker säkerheten ytterligare. En del är synliga med andra är dolda i konstruktionen. För att skapa en verkligt säker och trygg dörr blir alla delar viktiga för dörrens helhet.

Konstruktion och material

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar bygger på en konstruktion av stål. Också dörrens karmar som omger dörren tillverkas i stål. Inspiration till konstruktionen har hämtats från kassaskåpstillverkningen.

Dörrblad och karmar kläs med träfanér och foder, eller målas.

Gångjärn

Gångjärnen är utformade för att stå emot de verktyg som brukar användas vid inbrott. För att fördela dörrens vikt på ett bra sätt är alla gångjärnen justerbara. Belastningen på karmen minskar och fördelningen förhindrar att dörren hänger sig.

Lås

Våra säkerhetsdörrar är alltid försedda med godkända svenska lås. Låsen är klass 3-lås av hakregeltyp och låser dörrbladet till karmen, vilket försvårar försök till inbrott. Vid gångjärnen och på låssidan är karmen förstärkt.

Säkerhet och klassning för våra ytterdörrar

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar har inbrottsklass SS-EN 1627 (RC3) som minimerar risken för inbrott.

Ljudklass ligger på minst 38 dB och minskar störande ljud från trapphuset.

Säkerhetsdörrarna har vanligtvis brandklass EI30 som garanterar minst 30 minuters motstånd mot brand. Brandgastätshetsklass Sa, Sm gör att dörren står emot både varma och kalla brandgaser.

Läs mer om säkerhetsklass för dörrar i vår FAQ.

Information om klasser och standard

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar är testade och certifierade i Sverige. Standarden är europeisk standard SS-EN 1627 och den äldre svenska standarden SS 817345. Testen görs för att säkerställa dörrens förmåga att stå emot olika typer av angreppsförsök.

Dörrfabrikens säkerhetsdörrar klarar kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627. Sortimentet innehåller även dörrar i klass 3 enligt svensk standard. Vi erbjuder även specialdörrar för miljöer med klass 4-krav vilket innebär bland annat beskjutningssäkerhet och explosionsrisk.

Produktblad säkerhetsdörr SD-3E enkel
Produktblad säkerhetsdörr SD-3E40 enkel
Skötselanvisning säkerhetsdörrar
Monteringsanvisning säkerhetsdörr

Montering av våra förädlade säkerhetsdörrar

Varje dörr innebär nya förutsättningar att ta i beaktande vid montering, men i princip följer vi alltid vår tydliga monteringsprocess. Vi har tagit fram ett eget internt protokoll för varje steg vid montering. Det sista steget innebär alltid en kontroll av tidigare steg och ger dig garanti på att din säkerhetsdörr blir säkert monterad.

Montering av våra dörrar – steg för steg

Steg 1 – Förarbete

Vi måttar dörren och undersöker väggar och golv. Vi uppskattar väggens bärighet för att kunna avgöra om den behöver förstärkas. Golvet synas för infästning av tröskeln. Vi upprättar dokument för egenkontroll.

Dörrfabriken ansvarar för området som sträcker sig 1 meter innanför ytterdörren.

Steg 2 – Montage av dörr

Den gamla dörren och karmen rivs. Väggen förstärks om det är nödvändigt, eller förbereds för infästning av karmen. När vi fäster karmen hänger vi upp den nya dörren och justerar gångjärnen. Vi gör all fogning och monterar de nya dörrfodren. Montaget för en dörr tar cirka 4 timmar.

Steg 3 – Kontroll och städning

Efter monteringen städar vi efter oss på båda sidor om den nya dörren. Montören gör en funktionskontroll efter avslutat arbete och fyller i de dokument som behövs. Om möjligt görs kontrollen tillsammans med boende eller beställare. Eventuella efterjusteringar görs direkt på plats.

Steg 4 – Återvinning av gammal dörr

Vi återvinner allt material. Den gamla dörren demonteras och de olika delarna hamnar i våra återvinningskärl. Anvisningar för drift och skötsel för dörren finns att hämta som pdf-fil här eller under teknisk information.

Läs mer om vad som gäller för installationer av säkerhetsdörrar här.

 

Jourtjänst - vi hjälper dig

Om du blir utsatt för inbrott med åverkan på din dörr så hjälper vi dig med snabb montering av ny säkerhetsdörr.

 

Läs om vår jourtjänst
Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå