Hem / FAQ / Vad betyder säkerhetsklasser på dörrar?

Tillbaka

Säkerhetsklasser på dörrar är en klassificering som innebär att dörren är prövad, certifierad och kontrollerad i enlighet med EU:s riktlinjer. 

Det innebär i de flesta fall rent konkret, att dörren är utrustad med stålkärna och att materialet i dörren är anpassat för maximal säkerhet, dvs ett skydd mot olika typer av inkräktare. 

Säkerhetsklasser – inbrottsskydd på dörrar 

Hur starkt ett inbrottsskydd är, avgörs i första hand av material och konstruktion i säkerhetsdörren. Andra typer av säkerhetsklassificeringar som hör ihop med säkerhetsklasserna för dörrar, är bland annat klassning av brandskydd, klassning av brandgastätning, ljudisolering för dörrar och låskonstruktion. 

Vad klassas som en säkerhetsdörr till lägenhet, enligt EUs riktlinjer? 

Enligt det europeiska klassningssystemet i SS-EN 1627 indelas dörrar och fönster efter sin motståndskraft mot inbrottsförsök, i 6 olika klasser (”Resistance class / RC”). Klass 1 är den lägsta säkerhetsklassen, dvs den med lägst säkerhet enligt EUs riktlinjer, och Klass 6 är den högsta klassen. 

Varje säkerhetsklass innefattar en vägledning om vilken typ av inkräktare, och vilken typ av verktyg eller inbrottsmetoder klassen svarar mot, dvs vad dörren ska kunna stå emot. 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå