Säkerhetsklass Checklista

Dörrfabrikens brand- och säkerhetsdörrar är godkända och certifierade.

Utöver dörren arbetar vi bara med klassade och godkända produkter. Tänk på att ett behör som inte är godkänt sätter alla klassningar ur spel!

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Viktig information!

Säkerställ att dörren är godkänd och certifierad. I Sverige utfärdar SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar.


CHECKLISTA – Kontrollera att dörren är:

  • Testad, klassad och certifierad för inbrott och ljud enligt SS-EN 1627
  • Brandklassad enligt EI 30
  • Brandgastät enligt Sm

På sbsc.se kan du se om dörren har rätt klassning och är certifierad mot inbrottsstandarden SS-EN 1627.

På sp.se och kiwa.se får du information gällande brandskyddet.

Kontakta oss
KONTAKT

Copyright Indusec AB Hemsida företag - Sitea