Hem / Säkerhetsklass Checklista

Checklista - är din säkerhetsdörr godkänd?

Säkerställ att din säkerhetsdörr eller branddörr är godkänd

Det är av yttersta vikt att säkerställa att din branddörr eller säkerhetsdörr är godkänd och certifierad. En certifiering är nödvändig för att kunna säkerställa att produkten uppfyller specifika säkerhetstekniska och brandtekniska krav, vilka har certifierats av ett oberoende certifieringsorgan. I Sverige utfärdar SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar och branddörrar. SBSC certifierar både företag, personer, system och produkter, som ett led i att göra certifieringen till en viktig del i säkerhets- och kvalitetsprocesser.

CHECKLISTA för din säkerhetsdörr 

Kontrollera att dörren är:

  • Testad, klassad och certifierad för inbrott och ljud enligt SS-EN 1627
  • Brandklassad enligt EI 30
  • Brandgastät enligt Sm

På sbsc.se kan du se om dörren har rätt klassning och är certifierad mot inbrottsstandarden SS-EN 1627.

På sp.se och kiwa.se får du information gällande brandskyddet.

 

Samtliga av Dörrfabrikens brand- och säkerhetsdörrar är godkända och certifierade. 

På Dörrfabriken arbetar vi enbart med klassade och godkända säkerhetsdörrar, branddörrar samt tillhörande behör och produkter. (Tänk på att ett behör som inte är godkänt sätter alla klassningar ur spel!)

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå