Hem / FAQ / När får en branddörr stå öppen?

När får en branddörr stå öppen?

Det finns inga lagar som säger att en branddörr inte får stå öppen. Däremot fungerar bara en branddörr när den är stängd – därför ska den också hållas stängd. Branddörrar som står öppna utgör en stor fara vid brand, och avdrag kan göras på försäkringsersättningen om branddörrar i en byggnad inte varit stängda om en brand bryter ut.

Vad händer om en branddörr står öppen?

En branddörr som står öppen när en brand bryter ut kan

  • utgöra en stor fara för personer som befinner sig i byggnaden
  • inte ge det fulla skydd som den har om den är stängd
  • påverka försäkringsersättningen negativt.

En stängd branddörr är ett effektivt sätt att förhindra att en brand sprider sig i byggnaden och fördröjer på så sätt hela brandens utveckling. Ändå är det vanligt att branddörrar står öppna – ibland på grund av okunskap och ibland för att många människor ofta behöver passera in och ut genom dörren. Som standard finns en dörrstängare på alla branddörrar som gör att dörren stängs av sig själv. Branddörrar som behöver stå öppna för att exempelvis arbete ska kunna utföras i byggnader och lokaler bör förses med magnetuppställning.

Samtliga branddörrar och dörrstängare från Dörrfabriken är godkända och certifierade. Se mer teknisk information och hela vårt utbud av branddörrar, dörrstängare och andra tillbehör.

Dörrstängare med magnet – när branddörren behöver stå öppen

En del branddörrar behöver stå öppna för att exempelvis arbete ska kunna utföras i byggnader, eller för framkomlighet där många människor behöver passera. Tyvärr är det vanligt att man glömmer att stänga de branddörrar som står öppna om brandlarmet skulle sättas igång. Dörrar som inte stängs utgör en stor fara och kan dessutom göra att försäkringen inte gäller fullt ut.

Magneten släpper om byggnadens brandlarm går och dörren stängs då automatiskt. För att dörrstängaren ska kunna fungera på det sättet får branddörrar som står öppna inte ställas upp med exempelvis kilar, dörrstopp eller liknande föremål.

Branddörrar som står öppna bör därför förses med dörrstängare med magnetisk funktion. Magneten släpper om byggnadens brandlarm går och dörren stängs då automatiskt så att den kan förhindra att eld och rök sprider sig. För att dörrstängaren ska kunna fungera på det sättet får branddörrar som står öppna inte ställas upp med exempelvis kilar, dörrstopp eller liknande föremål.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för branddörrar i vår FAQ.

När en branddörr stått öppen kan det hända att försäkringen inte gäller fullt ut

En branddörr som inte stängts, eller som ställts upp med en kil, dörrstopp eller liknande föremål kan leda till att avdrag görs från skadeersättningen. Det är viktigt att branddörrar hålls stängda och att säkerhetsföreskrifterna för branddörrar följs.

Är din branddörr godkänd och certifierad? Se vår checklista för säkerhetsdörrar här.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå