Ja, du får ha en branddörr som skjutdörr, men det finns vissa krav som måste uppfyllas. Det viktigaste är den brandskyddande funktionen  och en skjutdörr måste ha samma brandklassificering som en traditionell branddörr. Den ska också vara försedd med en godkänd dörrstängare och lås.

Läs mer om reglerna för branddörrar

Installera branddörr som skjutdörr

Om du funderar på att installera en skjutdörr där det behöver finnas en branddörr behöver du tänka på:

  • Brandklass: Se till att skjutdörren har samma brandklass som den dörr den ersätter. Brandklassen anges med EI, följt av två siffror. Den första siffran anger hur länge dörren kan stå emot brand (i minuter), och den andra siffran anger hur väl den isolerar mot värme.
  • Dörrstängare: Skjutdörren ska vara försedd med en godkänd dörrstängare som garanterar att dörren stängs automatiskt vid brand.
  • Lås: Låset på skjutdörren ska vara godkänt för branddörrar.
  • Installation: Skjutdörren ska installeras av en behörig fackman för att säkerställa att den uppfyller alla krav.

Dörrfabrikens branddörrar lever upp till brandklass EL30, är RC3-klassade och uppfyller kraven för brandgastäthetsklass Sa, Sm.

I vissa miljöer är skjutdörrar värdefulla

I sjukhusmiljöer förekommer ofta skjutdörrar. Där är det enkelt och hygieniskt att kunna passera utan att behöva använda händerna, och även praktiskt när möjligheten att öppna själv saknas. Men i den här typen av offentliga miljöer, där många sårbara personer behöver vistas, är det också viktigt att brandskyddet fungerar optimalt.

Kontakta Dörrfabriken så svarar vi på allt du vill veta om branddörrar och lösningar som passar dig!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå