Hem / FAQ / Kan man ha en branddörr med glas?

Kan man ha en branddörr med glas?

En branddörr kan byggas med en speciell typ av brandklassat glas. Glaspartierna i dörren uppfyller samma krav som dörren så att brandklassning gäller.

På Dörrfabriken använder vi oss av tre olika typer av brandglas till dörrarnas glaspartier. Alla brandglas består av två stycken härdade säkerhetsglas. Mellan glasen finns en UV-beständig vattenbaserad gel. I en brandsituation skummar gelen upp och bildar ett opakt och ett delvis isolerande skikt.

En branddörr med glas kan alltså ha samma brandklassning som en dörr utan glas – säkerheten blir densamma beroende på klassning.

Brandglas till branddörrarna E30 och E60

Beroende på vilken typ av klassning en branddörr med glasparti har används olika typer av glas. Till E30 och E60 använder vi en glastyp som heter Contraflam Door Lite. Glaset har två skikt, och mellan glaset finns en vattenbaserad gel. Vid en brand skummar gelen upp och bildat ett opakt och delvis isolerande skikt. Gelen står emot brand i 30 minuter för en E30-dörr och 60 minuter för E60-dörr.

För dörrar med brandklassning EI30 och EI60 som också kräver värmeisolering använder vi ett Contraflam-flas med en tjocklek på 16 eller 24 millimeter. Om en brand uppstår bildar gelen en ogenomskinlig sköld som är värmeisolerande i 30 eller 60 minuter.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå