Hem / FAQ / Behöver det finnas en skylt vid branddörr?

Om branddörren är en utrymningsväg ska det framgå tydligt att den är det för de som lever eller verkar i lokalen eller bostaden. Det gröna och vita piktogrammet ska synas även i mörker och det är fastighetsägaren eller arbetsgivarens ansvar att rätt skyltning finns.

Vilken typ av branddörr avses?

I dagligt tal kan det vara lätt att blanda ihop begreppen när man pratar om branddörrar. Menar man en brandklassad ytterdörr eller en nödutgång som ska användas för utrymning vid brand? Brandsäkra ytterdörrar behöver inte skyltar med information om det. En nödutgång behöver inte vara brandklassad, då dess syfte är utrymning, men är också ofta brandsäkrad.

Finns det källare i fastigheter med lägenheter är det ett lagkrav att det finns branddörrar.

Syftet med skylt för branddörr

Syftet med skyltningen är att informera och ge tydliga instruktioner för att säkerställa säkerheten vid en brand. På skyltarna kan det finnas information om hur man öppnar eller på annat sätt använder branddörren. Men även pilar eller andra anvisningar som berättar att det är en nödutgång. Man ska låta dessa skyltar och information sitta kvar.

Så känner man igen en branddörr-skylt

Skyltar vid branddörrar på arbetsplatser ska uppfylla myndighetskraven enligt den svenska nationella standarden AFS 2008:13. Där är det arbetsgivarens ansvar att skyltarna sitter där de ska. I många fall är det bästa sättet att få korrekt och uppdaterad information att kontakta den lokala byggnadsmyndigheten eller brandinspektören som är ansvarig för området där fastigheten är belägen. De kan ge specifik vägledning och information om de gällande kraven för skyltar vid branddörrar.

Det finns olika typer av skyltar till branddörrar. I regel är alla skyltar som skyltar om branddörrar eller annan brandutrustning röda piktogram med vita bilder. Men skyltar för nödutgång är gröna med vita bilder.

Köp brandklassad dörr hos Dörrfabriken

Här på Dörrfabriken hittar du brandklassade dörrar till lägenheter och andra bostäder. Kontakta oss om du har några frågor eller för offert!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå