Hem / Tillbehör / Glaspartier & Fönster / Säkerhetsfönster

 

 

 

Dörrfabriken erbjuder specialtillverkade säkerhetsfönster med glaspartier som är okrossbara! Vi hjälper er med allt från projektering till design, tillverkning och montering av inbrottsäkra fönster tillverkade med glasyta av nanobehandlad polykarbonat. Detta ger ett säkerhetsfönster med okrossbart glas som effektivt skyddar mot både vandalism, inbrott, beskjutning, och även explosion.

Okrossbara och inbrottssäkra fönster

Ett okrossbart fönster är även ett inbrottssäkert fönster. Samtliga av de inbrottsäkra fönster vi tillhandahåller har genomgått rigorösa säkerhetskontroller och är fastställt Inbrottshämmande upp till klass MK3. Det viktigaste när det kommer till att försvåra inbrott är att göra det så tidsödande som möjligt för inbrottstjuven. Om denne upplever att det tar för lång tid att utföra det planerade inbrottet/stölden/förstörelsen, så avbryts i regel inbrottsförsöket. 

Säkra fönster mot inbrott 

Att säkra sina fönster mot inbrott är ett mycket kostnadseffektivt sätt att höja hela hemmets (eller exempelvis kontorslokalens) säkerhetsstandard, eftersom fönster och glaspartier utgör de säkerhetsmässigt svagaste punkterna i en byggnadskonstruktion.  

Inbrottssäkra altandörrar 

Att inbrottsäkra sina altandörrar innebär både att altanen får en höjd standard utan att ge avkall på funktion eller estetiska värden – men det innebär också att altandörren tack vare ytbehandlingen blir enklare att hålla ren, och mer lättmanövrerad, tack vare att okrossbara fönsterglas har en lägre glasvikt än standardglas.

Säkerhetsfönster till villa, butiker och lokaler

Säkra fönster är lika mervärdesskapande att installera till er villa, så väl som till en butikslokal eller motsvarande. Motståndskraften i säkerhetsfönsternas glas är hela 300 gånger högre än i standardglas. Förutom att själva glaset i säkerhetsfönstren är okrossbara, har de även ett integrerat inkrypningsskydd i isolerglaskassetten. 

Oavsett hur du önskar utforma dina inbrottsäkra fönster vad gäller design, eller med utåtgående, inåtgående, eller vridfönster-mekanism – så har vi på Dörrfabriken en lösning!

Är du intresserad av säkerhetsfönster?

Ta gärna kontakt med oss på Dörrfabriken för mer information, eller be om en offert!

Kontakta oss
Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå