Hem / FAQ / Vad är en branddörr?

Tillbaka

Branddörren är en viktig komponent i en byggnads brandskydd. Den förhindrar att eld sprider sig mellan husets olika delar. En branddörr kan stänga in elden och förenkla evakuering och släckningsarbete. En bra branddörr fördröjer brandens förlopp. Dörrens viktigaste uppgift: att rädda liv!

Dörren är en del av fastighetens skalskydd, och är tillsammans med tak, väggar och golv en brandcell med höga säkerhetskrav.

Branddörrar från Dörrfabriken finns både som ytterdörr och innerdörr, och går i hög grad att anpassa enligt dina behov och förutsättningar.

I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar.

 

Viktiga tillbehör till branddörr:

  • Dörrstängare – Höj dörrens säkerhet med rätt dörrstängare. För dörrar som måste ställas upp finns väggmagneter som släpper vid brand.
  • Panikbeslag – När det brinner är det viktigt att dörren kan öppnas enkelt. Med rätt beslag kan dörren alltid öppnas enkelt från insidan.
  • Karm – Branddörrarna levereras med karmtyp A, B eller C men kan även förses med en ännu mer ljudreducerande tätningslist.

 

Viktigt att branddörren hålls stängd

Om dörren hålls stängd är den effektiv i att begränsa bränder. Trots det ställs de ibland upp. Det finns många anledningar till det, ibland handlar det om okunskap och slarv, men ibland handlar det om att dörren måste vara öppen för att arbete ska kunna utföras eller för framkomlighet. Men då är det viktigt att dörren har en anordning som gör att den stängs automatiskt i händelse av brand. För dörrar som måste stå uppe finns det väggmagneter som släpper när brandlarmet utlöses. Dörrar som ska vara stängda ska också hållas stängda. Är de inte det när olyckan är framme så påverkar det ofta ersättningen från försäkringsbolaget.

 

Branddörren stoppar flammorna

En branddörr ska isolera mot temperaturökning såväl som från att hindra farlig rök och gaser från att ta sig igenom. Det finns olika klasser av brandmotstånd som markeras med olika siffror och bokstäver. I vårt sortiment har vi exempelvis EI30 – E står för integritet mot brand, alltså att lågor inte tar sig igenom dörrens konstruktion. I står för isolering och är ett krav på att den klarar en maximal temperatur på 140 C. Siffran 30 refererar till att dörren garanterar 30 minuters skydd, eller motsvarande om siffran är 60, 90 eller 120. Branddörrens klass ska överensstämma med väggens, och tillsammans utgör de ett bra brandskydd. Det är dörren som helhet, inklusive karmar och tillbehör, som klassificeras. Dörren ska vara märkt med vilket brandklass den har.

Välj rätt branddörr

I Dörrfabrikens sortiment hittar du innerdörrar och ytterdörrar som branddörrar.

Som tillval kan du välja att dörren lackas i valfri färg eller kläs i laminat för ett vackert träutseende.

Dörrarna i Dörrfabrikens sortiment är testade och certifierade i Sverige. De lever upp både till den europeiska standarden SS-EN 1627 och den tidigare svenska standarden SS 817345.

De klarar också kraven upp till klass RC 3 enligt EN 1627. Alla godkända branddörrar finns listade hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Vill du ha vägledning eller mer information?

Tveka inte att ta kontakt med oss på Dörrfabriken!

Kontakta oss
Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå